კონტაქტი

  • თბილისი, რუსთავი, გორი (დისტრიბუცია): 511 133 390

  • ქუთაისი, იმერეთის რეგიონი (დისტრიბუცია): 593 262 604

  • ზუგდიდი-სენაკი სამეგრელოს რეგიონი (დისტრიბუცია): 593 262 604

  • ქუთაისი, იმერეთის რეგიონი (დისტრიბუცია): 579 152 119; 591 981 393

  • ზუგდიდი-სენაკი, სამეგრელოს რეგიონი (დისტრიბუცია): 579 152 119; 591 981 393

  • ბათუმი (დისტრიბუცია): 593 830 303; 593 982 985

  • ბათუმის ოფისი: 599 42 83 83

       Email: barbershopsge@gmail.com

დატოვეთ ნომერი და დაგიკავშირდებით