KUAF თმის არგანის შრატი (ზეთი) 125 მლ

KUAF თმის ორ ხაზიანი კონდიციონერი 400 მლ

KUAF თმის ნიღაბი კერატინი 500 მლ

KUAF თმის ნიღაბი არგანი 500 მლ

KUAF თმის ნიღაბი არგინინი 500 მლ

KUAF თმის შამპუნი არგინინი 1000 მლ

KUAF კერატინის შამპუნი 1000 მლ

KUAF თმის ცვილი ( ტაფტი) 150 მლ

KUAF თმის შამპუნი 5000 მლ

KUAF თმის შამპუნი არგინინი 5000 მლ

KUAF თმის შამპუნი 10 ლტ

KUAF თმის ბალზამი 5000 მლ

KUAF საღებავის მოსაცილებელი 300 მლ

KUAF თმის გამაღიავებელი ფხვნილი თეთრი 900 გრ

KUAF თმის გამაღიავებელი ფხვნილი ცისფერი 900 გრ

KUAF ჟანგბადის კრემოვანო ემულსია (გამხსნელი ) Vol 10 3 % 5000 მლ

KUAF ჟანგბადის კრემოვანო ემულსია (გამხსნელი ) Vol 20 6 % 5000 მლ

KUAF ჟანგბადის კრემოვანო ემულსია (გამხსნელი ) Vol 30 9 % 5000 მლ

KUAF ჟანგბადის კრემოვანო ემულსია (გამხსნელი ) Vol 40 12 % 5000 მლ

KUAF ჟანგბადის კრემოვანო ემულსია (გამხსნელი ) Vol 10 3 % 1000 მლ

KUAF ჟანგბადის კრემოვანო ემულსია (გამხსნელი ) Vol 20 6 % 1000 მლ

KUAF ჟანგბადის კრემოვანო ემულსია (გამხსნელი ) Vol 30 9 % 1000 მლ

KUAF ჟანგბადის კრემოვანო ემულსია (გამხსნელი ) Vol 40 12% 1000 მლ

KUAF ჟანგბადის კრემოვანო ემულსია (გამხსნელი ) Vol 20 6 % 60 მლ

KUAF ჟანგბადის კრემოვანო ემულსია (გამხსნელი ) Vol 30 9 % 60 მლ

IDOX ჟანგბადის კრემოვანო ემულსია (გამხსნელი ) Vol 10 3 % 5000 მლ

IDOX ჟანგბადის კრემოვანო ემულსია (გამხსნელი ) Vol 20 6 % 5000 მლ

IDOX ჟანგბადის კრემოვანო ემულსია (გამხსნელი ) Vol 30 9 % 5000 მლ

IDOX ჟანგბადის კრემოვანო ემულსია (გამხსნელი ) Vol 40 12 % 5000 მლ